Reïntregratie

Werknemers begeleiden uit de Ziektewet terug naar
hun eigen werkplek, in het kader van de Wet Verbetering
Poortwachter Spoor 1. Het gaat dan vaak om (dreigende) Burn Out,
Stress, Overspanning, Trauma, PTSS en Psychosociale problemen
tussen Werk en Persoon.
Doel is het voorkomen van WW/WAO. Hoe dat gaat vindt U beschreven
onder de knop Coaching.
Na de kennismaking en intake kunnen gecoachte en coach beiden
vrijblijvend beslissen of zij wel of niet denken samen te kunnen
werken Bij een wederzijds ja volgt offerte aan de werkgever.
Daarbij wordt ingeschat om hoeveel
sessies tussen 10 en 20 het zal gaan De werkgever draagt de kosten.

Als terugkeer naar de eigen werkgever niet mogelijk is door een
arbeidshandicap of werkloosheid dan is Spoor 2 van de wet Verbetering
Poortwachter van toepassing. De werknemer wordt dan vanuit WW of W.A.O.
begeleid bij het vinden van werk bij een nieuwe werkgever. Na een uitgebreide
Intake en zo nodig testen wordt samen een meetbaar en haalbaar doel gesteld.
In het coachen worden analyse en beslismodellen gehanteerd.
Er is sollicitatiebegeleiding-en-training en aandacht voor
wat deze individuele persoon nodig heeft om tot nieuw
werk te komen. Ook is er stevige nabegeleiding in de
nieuwe werksituatie. De (oude) werkgever is wettelijk
verplicht de kosten van dit reïntegratietraject
te betalen, wat overigens goedkoper is dan
het verplicht nog veel langer doorbetalen van het loon.

Het kan ook gaan om Outplacement ter voorkoming van
W.W. in een (collectieve) ontslagsituatie.
De werknemer wordt dan bij het vinden
van ander werk begeleid met een samen opgesteld plan,
zoals bovenstaand. De (ex)werkgever draagt de kosten.
Per 1 januari 2004 is het mogelijk dat een werknemer
zelf het reïntegratiebedrijf kiest en benadert dat hem
of haar persoonlijk het meest aanspreekt. Bij het U.W.V.
kan dan toestemming voor een vergoeding van de
kosten voor een Persoonsgebonden Reïntegratie
Budget (PRB) of Individuele Reïntegratie Overeenkomst
(IRO) aangevraagd worden. De vrij ingewikkelde
verwerving van deze budgetten bij het UWV is
de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Deze
kan dit kosteloos uit handen geven via Steijn en diens
vakvereniging, aan een gespecialiseerd bureau.
De kosten van bemiddeling door dat bureau draagt
Steijn.

Spoor 2 begeleidingstrajecten beslaan in de regel zo rond
de 40 sessies en kunnen langer dan anderhalf jaar duren.
Van eerste kennismakingsgesprek tot en met nazorg is er
veel aandacht voor werkhervatting, solliciteren en is er
frequent contact tussen begeleide en coach. In recente studies
voor het Ministerie van SZW (bron: www.szw.nl) blijken dit dé
bepalende factoren te zijn voor tevredenheid van degenen die
begeleid worden.

Copyright © 2017 www.steijn.net