Coaching

In 10 à 20 gesprekken wordt gesproken over het raakvlak van persoonlijk en werk en hoe
verandering te brengen in het handelen.

Mijn werkstijl is (samen) Ordenend, Steunend en Confronterend, op geleide van wat de
gecoachte aangeeft. Centraal blijft diens verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

Daarbij hanteer ik eenvoudige modellen als:

Er kunnen ook onderwerpen als Levensfase, Zingeving en Spiritualiteit aan bod komen. Van daaruit
werken wij toe naar handelingsalternatieven voor de praktijk. Gevoelens zijn zeker deel van de gesprekken maar elke bijeenkomst eindigt op Handelingsniveau. Wat ga je Doen ? Dat is het oefenhuiswerk voor de volgende keer. Soms zal ik ook wat leesstof aanraden.

Problemen op andere vakgebieden (therapeutisch-medisch-organisatorisch etc.) kunnen besproken worden in hun consequenties voor het werk van de gecoachte. Zo nodig wordt gemotiveerd verwezen naar de juiste instantie of hulp.

Copyright © 2017 www.steijn.net