Training

Na een degelijke intake en een gesprek hierover (beide kosteloos) volgt eventueel onderzoek
op de werkplek. Dan formuleren opdrachtgever, deelnemers en trainer samen de doelstelling
voor de training en hoe het resultaat gemeten wordt.

In de training gaat het om alternatief gedrag van deelnemers
en het oefenen hiervan.

De trainer zorgt voor een veilig klimaat waarin fouten
gemaakt kunnen worden om er beter van te worden.

Daarbij worden die technieken uitgezocht die bij de groep
passen. De werkervaring en het niveau van deelnemers is
daarbij telkens uitgangspunt. In elke bijeenkomst is aandacht voor Gedrag
Gevoel en Verstand van deelnemers.

Er wordt telkens een stukje informatie gegeven waarna het begrip middels mini-opdrachtjes getoetst wordt. Ook wordt iedere sessie gevraagd naar beleving, feedback en praktijk van deelnemers. Daarna wordt uitgebreid geoefend met nieuw gedrag.

Ook zijn er huiswerkopdrachten voor in de werksituatie, die de volgende keer nabesproken worden.

Deelnemers die niet bezig zijn met oefenen hebben concrete observatie-opdrachten, die nabesproken worden. Op die manier blijft ieder lid betrokken bij het oefenthema.

De training wordt afgesloten door met deelnemers te bespreken in welke mate de doelstelling behaald is.

Als er zaken aan de orde komen die voortgang blokkeren maar buiten de doelstelling vallen, dan wordt de groep door de trainer ondersteund door gericht door te verwijzen..

Copyright ┬ę 2017 www.steijn.net