Tarieven

 Gratis

 Kennismaking door een uitgebreid telefoongesprek en een ontmoeting.

 Zoeken van een partij die uw sessies betaalt, verplicht of vrijwillig.

 Huiswerkopdrachten en oefeningen mee na elke sessie.

 Gemailde foto van mijn werkaantekeningen per sessie.

 Advies per mail tussen de sessies door tot een maximum van 5 per week.

 Evaluatie per mail na laatste sessie.

 Follow up per mail 6 maanden na de laatste sessie.


 Particulieren

 75,- euro ex btw per uur, voor zover er geen betalende partij blijkt te zijn

 75,- Euro ex btw per sessie van een uur Beeldbellen via bijvoorbeeld WhatsApp

 75,- Euro ex btw per uur, voorbereiden en onderhandelen met betalende partij

 20,- Euro ex btw voor aankoop van een BIG5 en een IQ test op www.test123.nl

 150,- Euro per maand ex btw kost dus een sessie per 2 weken als gebruikelijk ritme


 Bedrijven:

 150,- Euro ex btw per uur,

 Inclusief alle genoemde gratis elementen van hierboven voor zowel opdrachtgever als gecoachte,

 En tussendoor telefoon en mail overleg met Werkgever, leidinggevende, Arboarts, Opleiders en Instanties.


 Huisregels:

 - Vrijheid van coach keuze voor de gecoachte is de belangrijkste regel
 - Algemene Gedragscode coaches in Nederland wordt aangehouden
 - Privacy over de inhoud van het traject is de belangrijkste van die code
 - Steijn volgt Wettelijke verplichtingen qua verzekering, privacy, bedrijfsveiligheid
 - Het traject eindigt als de klant dat aangeeft per mail, dan volgt slotadvies en nota
 - Afspraken afzeggen tot 24 uur tevoren kosteloos na bevestiging van ontvangst
 - Op de dag zelf afzeggen is mogelijk na contact maar niet automatisch kosteloos
 - Gratis mailadvies tot 5 per week. Reactietijd maximaal 1 werkdag
 - Klachten eerst met Steijn bespreken en dan mailen
 - Klachtafhandeling gratis in persoon, per telefoon of mail. Afronding per mail

 - Steijn is lid van de onafhankelijke geschillencommissie Solopartners.
 - Solo partners bemiddelt en spreekt bindend uit bij geen overeenstemming.

Copyright ┬ę 2017 www.steijn.net